GROUP A

Shanghai-Beijing
22 Aug - 29 Aug, 2020

Aileen Dizon
Bert Bruneau
C.K.Yau
Carl Meldrum
Chris Pacifico
Colleen Trautman
Congqun Jian
Crystal Tse
Chloe Xu
David Jian
David Limpert
Dwi Julyati

Grace Zhu
Hanna Wu
Helen Ruan
Hong Mai
J B Nguyen
Jan Zhuang
Jeff Tsao
Jennifer Tang
Jonathan Mehrian
Julius Reyes
James Zhang
Kathryn Wang

Kay Matsui
Karen Chin
Kevin Huynh
Kevin Tu
Kimmy Le
Lijoy Thomas
Manh Le
Michelle Hong
Mitchel Pangilinan
Mike Neumann
Minh Ta
Nan Satt
Nita Dalal

Ramon Cunamay
Racquel Slawinski
Steve Cao
Thanh Cao
Tiffany Ke
Ting Chiu
Tim Tran
Tuan Le
Virginia Nersesyan
Vivian Olero
Xuan Nguyen (Canada)
Xuan Nguyen (East Coast)
Xuan Nguyen (New York)

Yinan Xiao
Yvonne Mei
Zhong Shi
Kevin Lee

GROUP B

Shanghai-Beijing
01 Sep - 08 Sep, 2020

Adeolu Durotoye
Agnes Miranda
Alec Chan
Alicia Nguyen
Angelo Gurrieri
Arlex Flores
Bernadette Kim
Bernard Demeterio
Beverly Fecundo
Bobot Peralta
Chito Roxas
Erich Colet

Hanh Luu
Helena Cho
Jerry Ma
Joen De Las Penas
John Woo
Johnson Olaniyi
Jack Yang
Maple Luo
Lisa Oktavia
Liz Zetazate
Lucy Cai

Lynne Romero
Mark Thanh Nguyen
Mark Yu
Mia Rosal
Michelle Tian
Nelly Destacamento
Nick Lee
Philip Boyles
Que Yazdani
Quy Hoang
Si Hoang
 

Victor Liao
Victor Salvador
Xuan Nguyen (Norcal)
Xuan Nguyen (Socal)
Xuan Nguyen (Texas)
Yvonne Tran
Zia Haque